Psychologie

Wat is psychologie? Een beknopte introductie.

Definitie en betekenis van het woord psychologie

Psychologie is samengesteld uit de griekse woorden ψυχή (psychè) ziel of geest en λόγος (logos) woord of kennis. Letterlijk vertaalt gaat het dus om de wetenschap die zich bezig houd met de kennis over de geest.

5 verschillende benaderingen voor het verklaren van gedrag.

Binnen de psychologie kan met beroep doen op 5 verschillende benaderingen voor het verklaren van gedrag;

 1. Neurobiologische benadering

  Deze kijkt naar verklaring van gedrag aan de hand van fysiologische oorzaken, voornamelijk houdt deze tak zich bezig met hersenen en zenuwstelsel.

 2. Gedragsbenadering (aangeleerd gedrag)

  Deze bestudeert het zichtbare gedrag en houd zich onder andere bezig met stimulus -> respons theorieën. Pavlov, Thorndike en Watson worden algemeen beschouwd als grondleggers. Deze benadering wordt ook wel eens aangeduid met de term “behaviorisme”.

 3. Cognitieve benadering

  Deze houd zich bezig met cognitieve processen (verwerking van informatie). Deze processen kunnen weer worden onderverdeeld in;

  – Denkproces
  – Waarneming
  – Geheugenvorming

 4. Psychoanalytische benadering

  Deze houd zich bezig met motieven achter gedrag. Gedachten, angsten en wensen. Hierbij denkt met met name aan Freud, Jung,…

  Aanvullend : Psychoanalyse

 5. Fenomenologische benadering

  Deze houd zich bezig met de beleving van mensen. Persoonlijke ervaringen, keuzevrijheid en de drang tot het bereiken van doelen en idealen.

5 verschillende onderzoekmethodes, gebruikt binnen de psychologie

 1. Experimentele methode

  Over het algemeen wordt hierbij gebruik gemaakt van het systeem met een testdoelgroep en een controlegroep waarbij de te toetsen hypothese op de testdoelgroep wordt toegepast maar niet op de controledoelgroep. Dit maakt het mogelijk om de verschillen in kaart te brengen.

  Deze kunnen weer onderverdeeld worden in de volgende type experimenten;

  Laboratorium experimenten

  Hierbij worden de experimenten uitgevoerd in een gecontroleerde omgeving (testruimte).

  Veld experimenten

  Hierbij worden de experimenten uitgevoerd in de natuurlijke omgeving (b.v. schoolklas of kantoorruimte)

 2. Observatie methode

  Deze lijkt op het eerste zicht wat op de veld experimenten zoals omschreven in de experimentele methode met het grote verschil dat een controlegroep ontbreekt. Hierbij kan een hypothese worden toegepast maar dit is niet noodzakelijk het geval.

 3. Test methode

  Bij de test methode worden praktische tests uitgevoerd waarbij een bepaald gedrag of respons wordt gemeten. B.v. de mate van stress, angst, opwinding of intelligentie

 4. Opmeet methode

  Door middel van vragenlijsten, interviews en polls wordt data verwerkt in tabellen en grafieken. Welke vaak de basis vormen voor nieuwe hypothesen en verder onderzoek.

 5. Historie methode

  Hierbij wordt de geschiedenis van een individu of groep vastgelegd en in verband gebracht met het huidige gedrag.

  Aanvullend : De voor en nadelen van sociologie
Vond U dit artikel nuttig? Help ons door ons een positieve waardering te geven.
[Total: 1 Average: 5]
Vond je dit artikel nuttig? Delen is makkelijk met deze social share buttons.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *