Symbologie van dromen

Waarom zijn dromen symbolisch?

Om te verklaren waarom dromen symbolisch van aard zijn moeten we deze vraag verdelen in twee afzonderlijke vragen;

Wat is het doel van de symbolische aard van dromen?

Het antwoord lijkt te zijn dat ze symbolisch zijn zodat ze niet begrepen kunnen worden zodat de wens (de bron van de droom) ongekend kan blijven.

Hoe komt het dat dromen symbolisch van aard zijn?

Het materiaal waarmee we denken is taal en spraak.  Taal heeft één doel, communicatie.  Wanneer we gericht denken (iets bewoorden) denken we voor anderen en spreken we tegen anderen.  (extern)

Wanneer we een gedachte formuleren in taal worden we ons er langzaam aan van bewust.  Dit bewustzijn is al gevormd aan sociale normen en etiquette.  (bewustzijn).  Lang voor we een gedachte naar het bewuste verplaatsen (indien dat überhaupt al gebeurt) spelen we er mee in ons onderbewuste waar het ongefilterde ideeën en wensen ontwikkelt (intern) waar ons ego-complex liever niet mee geconfronteerd wordt.

Wanneer we ons niet bezighouden met gericht denken vervallen we in een semi droomstaat (fantasie) waarbij woorden niet langer een plaats hebben maar worden vervangen door beelden en beeldspraak.  Gericht denken kost energie, en leidt tot resultaten inzake aanpassing aan de realiteit.  Fantasie denken doet dat niet en geeft ruimte voor subjectieve wensen,  deze heeft geen direct resultaat inzake aanpassing aan de realiteit.

Freud heeft ons geleerd, dat de droom ons een soortgelijk type kinderlijke associatie laat zien. Omdat de droom zich niet bezighoudt met de werkelijkheid, het brengt de meest heterogene materie samen, en een wereld van onmogelijkheden neemt de plaats in van realiteit.  Freud ziet progressie als karakteristiek voor denken tijdens de waakstaat,  het vorderen van gedachteopwinding vanuit het systeem van waarnemen via het endo-psychische werk van associatie (bewust en onbewust) richting innervatie. 

Bij dromen merkt hij het tegengestelde op,  regressie van gedachteopwinding vanuit het voorbewuste en onbewuste naar het waarnemingssysteem waardoor de droom zijn alledaagse indruk van waarneembare duidelijkheid krijgt welke een haast hallucinatoire helderheid aan kan nemen.

Het onderwaarderen of zelfs onderdrukken van seksuele ondertonen bij complexen is wat Freud benoemt met repressie.  Dit is de reden waarom een erotisch probleem geen directe bewuste aandacht krijgt en waardoor deze psychologische raadselen voordoen.  De erotische indrukken werken in het onbewuste en presenteren zichzelf slechts als symbolen (raadselen) aan het bewuste.  Men speelt verstoppertje met zichzelf.

Aanvullend : Dromen

Aanvullend : Complex theorie

Vond U dit artikel nuttig? Help ons door ons een positieve waardering te geven.
[Total: 0 Average: 0]
Vond je dit artikel nuttig? Delen is makkelijk met deze social share buttons.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *