Hypnose quote

Hypnose, wat is het en hoe werkt het?

Definitie

Hypnose stamt uit het Grieks ὑπνος hupnos, slaap. Het is een kunstmatig opgewekte uiterst vatbare staat voor suggestie, trance.

Moderne geschiedenis van Hypnose

Hoewel Franz Mesmer (1734 – 1815) in de 18e eeuw hypnose introduceerde in de wetenschappelijke wereld gaat het gebruik van hypnose veel verder terug en werd het ingezet door tovenaars, de priesterklassen en genezers. De geschiedenis van hypnose gaat minstens terug tot het oude Egypte en men mag aannemen het gebruik nog veel verder.

Het werk van Mesmer zou later via Jean-Martin Charcot (1825 – 1893) en zijn student Sigmund Freud (1856 – 1939) de basis gaan vormen voor het moderne psychoanalyse.

Charcot (Freud’s mentor) was zich door zijn ervaring met hypnotisme bewust van de kracht van suggestie.  Hij geloofde dat hysterische  symptomen zowel opgewekt als verholpen konden worden door deze bewustzijnsstaat.  Zijn verklaring rustte er in dat de emotie welke opgewekt kan worden door een shock toestand een tijdelijke verlamming van de wilskracht opwekt. Gedurende deze opschorting kan de herinnering van het trauma gefixeerd worden als een zogenaamde autosuggestie. 

Aanvullend : Meer weten over psychoanalyse?

Alleen zelfhypnose?

Over hypnose zelf zijn de meningen verdeeld over talloze aspecten. Één daarvan is het idee dat er slechts één soort hypnose is, namelijk zelfhypnose. Deze kijk berust er op dat de cliënt zelf toestaat zichzelf in de trance staat te laten brengen en deze in essentie zelf ontwikkelt. Daarnaast wordt deze kijk mede onderbouwd door het feit dat de cliënt zelfs onder hypnose niets zou doen wat hij of zij anders ook niet zou doen.

Maar zijn deze laatste stellingen wel waar? Er zijn namelijk talloze meldingen van mensen die tegen hun wil onder hypnose zouden zijn gebracht. Wanneer we ons aluminium hoedje opzetten zijn er ook niet geheel on-onderbouwde complottheorieën zoals “de manchurian candidate” of “de butterfly project” die stellig beweren dat mensen door middel van hypnose wel degelijk acties kunnen ondernemen die ze anders nooit zouden doen. Hoe het ook zij in onderstaande paragraaf zal ik uit de doeken doen waarom ik bovenstaande mening niet aannemelijk vind.

Iedereen onder hypnose?

Door de grondleggers van psychoanalyse worden oorzaken van fysieke al dan niet psychosomatische klachten en psychische klachten voornamelijk wordt toegewezen aan complexen, veroorzaakt door traumata en de autosuggestieve staat die ze opwekken. Een complex is een tegenstrijdigheid in twee of meer van aspecten van ons persona in het ego complex. Bijvoorbeeld een tegenstrijdigheid in de ID (onze dierlijke impulsen) en het superego (onze morele indeling). In vele gevallen zijn complexen negatief, aannemelijk is dat ze in nog meer gevallen positief zijn voor het goed functioneren in de maatschappij. Zo is het onze natuurlijke drang ongeremd seksuele handelingen uit te voeren maar door culturele en ouderlijke indoctrinatie vanaf onze jeugd weten we dat dergelijk gedrag in vele gevallen niet gepast zou zijn.

Onze manier van denken wordt dus in grote mate bepaalde door indoctrinatie; onderwijs, religie, culturele normen en waarden en zo gaat het lijstje nog wel even door. Daarnaast worden we zowat non stop gebombardeerd met propaganda Edward Bernays (1891 – 1995) en de daaruit voortgekomen marketingtechnieken. We worden dus in meer of mindere mate allemaal gestuurd door hypnotische suggesties.

All problems in life are problem trances all solutions are solution trances - Igor Ledochowski - Inspirational quotes

Bewustzijnslagen

Zoals eerder gemeld vind hypnose plaats in een trance staat, dit is een suggestieve staat die veel kenmerken deelt met de slaapstaat met enkele verschillen. In een diepe slaap (Droomstaat) zal het lichaam veel minder toegankelijk zijn voor invloeden van buitenaf. De persoon die droomt is op dat moment moeilijker wakker te maken dan in eender welke andere slaapstaat. Daarnaast worden de spieren uitgeschakeld. Dit doet het lichaam zodat tijdens een droom het lichaam passief blijft en zichzelf niet verwond. In onze droomstaat zijn we ontvankelijk voor suggestie. Deze staat wordt gekenmerkt door hoge Deltagolven of Alpha golven in onze hersenen.

De trance staat wordt gekenmerkt door Theta golven. In deze staat heeft men de ontvankelijkheid voor suggestie maar men behoud bepaalde cognitieve functies. Men hoort de hypnotiseur en kan indien gevraagd fysieke handelingen uitvoeren. Na een trance toestand volgt een slaaptoestand, deze zorgt er voor dat zelfs indien het gehypnotiseerde onderwerp niet wakker wil worden uit de voor hem of haar comfortabele trance toestand deze een slaapcyclus afrond en zelfs met interne tegenstand wakker wordt.

 • Actieve staat van bewustzijn

  Gekenmerkt door een ondernemende houding.  Handelen, actief denken.   

 • Passieve staat van bewustzijn

  Gekenmerkt door een ontvankelijke houding.  Over zich heen laten komen

 • Dagdromen

  Herinneringen of fantasieën,  verschuiving van aandacht.

 • Dromen

  Functie volgens Freud; Een poging om onderdrukte (onbewuste) wensen en behoeften alsnog te vervullen.  De verhaallijn is de manifeste inhoud,  welke na analyse mogelijk maakt de latente wensen en behoeften van de dromer te achterhalen. Sterke overeenkomst gevonden in symboliek als coderingsmethode.

Slaapfasen

 • Fase 1 ; Inslaapfase
  duurt ong 5 minuten,  Hersengolven worden minder regelmatig en sterk.  Geen alfagolven meer aanwezig.

 • Fase 2 ; Golven onregelmatig
  Kenmerkend zijn kluwen (snel opeenvolgende hersenactiviteit).

 • Fasen 3 en 4; Langzame golven
  deltagolven (moeilijk wakker te maken)

 • Fase 5 ; Na ruim een uur slaap keert fase 1 terug. 
  U blijft slapen en meteen daarna betreed men de REM-fase.  Dit is de fase waarin men zijn/haar droom waarschijnlijk kan herinneren indien men wakker wordt gemaakt.

Hypnosetoestand

Het eigenlijke hypnose proces bestaat uit 3 fasen voorafgegaan door een voorbereidingsfase. Deze drie fasen zijn;

 • Inductiefase
  In hypnotische toestand brengen
 • Verdiepingsfase
  Toestand verdiepen

 • Deductiefase
  Uit de hypnotische toestand halen

Voorbereiding

De hypnotiseur leert meer over het onderwerp en zal proberen zijn of haar bereidwilligheid en angsten achterhalen.

Inductiefase

Het in hypnotische toestand brengen

 • Oogfixatiemethode; opmerken van natuurlijke fysiologische processen en de daarbij gebonden ervaringen als semi-suggesties. B.v. er kan op gewezen worden dat de onderkant van de handen langzaam klam en gevoelloos worden, … dit is een natuurlijke fysiologische respons die men ook zou hebben wanneer men niet onder hypnose gaat, maar het herkennen van deze respons in een ontvankelijke toestand zal deze suggestie opvatten als bewijs voor de hypnose waardoor de ontvankelijke staat versterkt wordt. Er vind in deze fase dus al een semi-hypnose suggestie plaats.  Een meester heeft misschien even sterk empathisch als suggestief vermogen? 
 • Handfixatiemethode; dit met het opmerken van dezelfde natuurlijke fysiologische processen als hierboven besproken.

Verdiepingsfase

Dit is de suggestie dat de hypnotische slaap dieper wordt.

 • Directe suggestie dat de slaap verdiept actief
 • Passieve suggestie waarin ruimte wordt gegeven om zelf dieper in de slaap te gaan
 • Actieve technieken waarbij de intensiteit wordt aangegeven met een dieptegraad (aftellen of optellen tot 10 met opbouwende intensiteit). B.v. 1 je voelt je ontspannen, 2 je voelt je ontspannen en slaperig, 3 je voelt je slaperig en wil je ogen sluiten, 4 je ogen worden zwaar, 5,…

Deductiefase

Dit is wanneer de fase van hypnose wordt beëindigd.  Hierbij worden alle gegeven suggesties opgeheven behalve die van het plezierig en ontspannen voelen. 

Controle van het waken.  Is dit niet zo kan deze op het individu inpraten.  Vragen waarom,  wat kan ik doen om te helpen.  Wanneer dat niet werkt gaat de hypnose over in normale slaap en als iemand daarna wakker wordt is de hypnotische toestand verdwenen. 

Vond U dit artikel nuttig? Help ons door ons een positieve waardering te geven.
[Total: 1 Average: 5]
Vond je dit artikel nuttig? Delen is makkelijk met deze social share buttons.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *