Geloofsovertuiging

Geloofsovertuiging : Monotheïsme, atheïsme en de valkuilen van Dogma en Nihilisme

Ik denk persoonlijk dat om mensen te begrijpen je ook hun achtergrond en fundamentele leefwijze (geloofsovertuiging) moet begrijpen.  Daarom heb ik de drie stromingen van monotheïsme onder de loep genomen en met name gekeken naar overeenkomsten, verschillen en de gezamenlijke drijfveer.

Naar mijn mening zijn de verschillen dermate dat ze genoeg zijn voor elke van deze drie om de andere twee af te schrijven als zijnde “godslastering” welke door de gezamenlijke drijfveer “het verlangen om mensen het ware pad op te sturen” zorgt voor extreme in / out groep voorkeur.

Kort door de bocht zijn Joden van mening dat Christenen en Moslims het paradijs niet zullen betreden,  hetzelfde geld voor Moslims over Christenen en Joden en Christenen voor Moslims en Joden.   Dit zorgt er voor dat soms extreme aan haat grenzende houdingen aan kunnen worden genomen door mensen die er van overtuigd zijn te handelen uit liefde.

Vanuit Christelijk perspectief valt zowel het perspectief van de Joden als de Moslims te begrijpen waar Christenen over de Joden denken dat hun grootste zonde het niet accepteren van Jezus is (omdat zijn boodschap in strijd is met het eerste verbond) terwijl Christenen Mohammed niet kunnen accepteren omdat zijn boodschap in strijd is met het nieuwe testament. De raakvlakken zijn talloos maar omdat de verschillen van zo een fundamentele aard zijn, zijn deze in mijn ogen niet voldoende om deze te overkomen en de sterke in groep out groep voorkeur uit de wereld te helpen.

Monotheïstisch gelovende mensen hebben niet de nihilistische houding over het leven,  levenskeuzes en moraliteit die ik (vaak) tegenkom in Atheïstisch denkende mensen.  Als er een raakvlak is waardoor toch relaties tussen deze groepen opgebouwd kunnen worden is dit in mijn ogen een van de belangrijkste bruggen tussen deze groepen mensen.

God is dead. God remains dead. And we have killed him. How shall we comfort ourselves, the murderers of all murderers? What was holiest and mightiest of all that the world has yet owned has bled to death under our knives: who will wipe this blood off us? What water is there for us to clean ourselves? What festivals of atonement, what sacred games shall we have to invent? Is not the greatness of this deed too great for us? Must we ourselves not become gods simply to appear worthy of it?” – Friedrich Nietzsche

Dat deze uitspraak veel meer beladen is dan de overwinningskreet die menig Atheïst er in ziet geeft eigenlijk al het nihilisme aan waar Nietzsche met zijn befaamde uitspraak op doelt.  God is dood,  wie moet hem vervangen?  Wie moet de uiteindelijke arbitraire kracht zijn met het laatste woord in oordeel over moraliteit?  Zijn onze rechten ons gegeven door een staat die nu God moet vervangen,  ligt het laatste oordeel bij de staat?  Ligt het in onszelf?  Moeten we zoals in New Age en Gnostische stromingen God in onszelf zoeken?  Als we geen schepselen zijn met inherente waarde zijn we dan niet meer dan een tandwiel in een machine zoals cellen slechts een deel zijn van onze biologische opmaak?

Denkers van deze school waren de eerste waarschuwende kracht die duidden op de gevaren van b.v. communisme waar de staat of een staatshoofd (soms erg letterlijk) een goddelijke status aannam met alle gevolgen van dien. 

Atheïsten en Monotheïsten staan lijnrecht tegenover elkaar wanneer het gaat over moraliteit en de bron daarvan.  Indien er een dialoog mogelijk is tussen een Deïst en een Atheïst zal dat moeten komen uit een bereidwilligheid van de Atheïst om open en eerlijk de vaak dogmatisch denkende gelovige tegemoet te treden.

Vond U dit artikel nuttig? Help ons door ons een positieve waardering te geven.
[Total: 1 Average: 5]
Vond je dit artikel nuttig? Delen is makkelijk met deze social share buttons.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *