opkomst van de narcistische persoonlijkheidsstoornis

De Westerse cultuur en de opkomst van de narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Nu we de pedagogische oorzaak en de twee typen narcist even vluchtig hebben belicht probeer ik een verklaring te geven voor de opkomst van narcistische persoonlijkheidsstoornis (beide typen) als steeds vaker voorkomend te verklaren met culturele en sociologische ontwikkelingen binnen de Westerse cultuur.

Indien we aannamen dat de aanleg voor de narcistische persoonlijkheidsstoornis gevormd wordt in de vroege levensjaren,  en dit met name in het vermogen van de ouders, het kind zowel een liefdevolle en accepterende omgeving te bieden als het opleggen van gezonde grenzen kunnen de volgende drie opvoedstijlen worden genoemd die bijdragen aan het vormen van deze persoonlijkheidsstoornis;

  • Afstandelijke of afwezige ouder(s)
  • Te vrije opvoeding
  • Autoritaire opvoeding

In alle boven genoemde gevallen moet men uitgaan van ouders die geen tijd voor het kind hebben,  het kind wordt genegeerd,  of zo streng opgevoed dat het zonder al te veel moeite in het gareel loopt.

Tot de jaren ’60 waarin de baby boomers hun periode van love, peace en tolerantie hadden waren de meeste sociaal maatschappelijke klassen stagnant.  Vrouwen hadden hun plaats binnen het huishouden,  mannen hadden de hunne.  Homoseksualiteit was nog taboe,  evenals kinderen buiten het huwelijk en sociaal maatschappelijke klassen lagen nog ver uit elkaar en waren vaak onoverbrugbaar.

In de jaren ’60 veranderde dat met, met name de feministische beweging, de opkomst van de holebi beweging,  een vrije kijk op seks, drugs en een sterk anti establishment sentiment.  Vrouwen mochten stemmen en het werd acceptabel dat ze naast hun plaats in het huishouden ook een carrière onderhielden.

Dat was natuurlijk een hele mooie ontwikkeling maar deze kwam met een prijs.  Niet alleen hadden vrouwen nu de keuze om actief te zijn op de werkvloer,  slechts enkele decennia later was het absolute noodzaak voor vele gezinnen twee broodwinners binnen het huishouden te hebben om kinderen te voorzien van alle luxe en weelde die ze zelf niet hadden.

Een hele generatie kinderdagverblijf kinderen is geboren uit deze enkele ontwikkeling,  kinderen van ouders met een vrije kijk op seksualiteit,  vrije opvoeding,  tolerantie,  anti-establishment en vaak anti-religieus sentiment.  Kinderen,  geboren met slechts één of helemaal geen ouders aanwezig in deze belangrijke vormende jonge jaren.

Door onze vrije omgang met seksualiteit werd het ook meer en meer geaccepteerd samen te wonen en seksuele handelingen uit te voeren buiten het huwelijk.  Het huwelijk dat niet in het leven geschapen is voor man en vrouw of man en man of vrouw en vrouw zoals we dat nu zo graag plachten te geloven maar om stabiliteit te bieden aan het kind.

De latere nul-fout scheiding en overheidssteun voor single moeders droeg er verder aan toe dat meer en meer kinderen met slechts één of anderhalve ouder opgroeiden.  De eerste generaties met predispositie voor de narcistische persoonlijkheidsstoornis waren geboren.

De maatschappij raakt langzaam bekend met het fenomeen de open narcist en de vakliteratuur laat dit ook duidelijk zien met het aantal publicaties over dit type narcist. De maatschappij gaat het ook langzaam reflecteren door middel van bijvoorbeeld begrip voor en zelfs glorificatie van eerder onacceptabel bedrag.  Bonnie en Clyde,  Wolf of Wallstreet,  Gangsta rap, en later big brother, temptation island, desperate housewives,…

Het tragische fenomeen van de slachtoffer cirkel zal ongetwijfeld altijd aanwezig geweest zijn,  nu wordt ze generatiewijd exponentieel steeds meer het toonbeeld van een maatschappij.  Een generatie kinderen krijgt te weinig aandacht,  een deel daar van ontwikkelt een narcistisch persoonlijkheidscomplex.  Deze voed kinderen op onder dezelfde maatschappelijke druk van de noodzaak voor twee broodwinners in een huishouden,  of een enkele opvoeder met daar aan toegevoegd de narcistische persoonlijkheidsstoornis van de ouder en een nog grotere concentratie van de persoonlijkheidsstoornis binnen de maatschappij is het logische resultaat.

Op dit punt schiet er nog een tweede golf in actie,  het type narcist,  opgevoed door liefhebbende maar afwezige ouders is in veel opzichten zo afwijkend van het type narcist, opgevoed door narcistische ouders dat ik twijfel of ze nog wel met dezelfde naam aangegeven zouden moeten worden.

De verborgen narcist,  die handelt meer handelt vanuit een minderwaardigheids-complex dan de open narcist wordt meer en meer het toonbeeld van de huidige maatschappij.

Als ik de vinger op een stereotype verborgen narcist moet leggen zou ik de Social Justice Warrior aanduiden.  De tegenwoordig zo sterk vertegenwoordigde constant verontwaardigde individu die vanuit morele superioriteit en tolerantie zo diep in intolerantie en wreedheid verzonken is dat het op een ironisch niveau grappig zou zijn als het niet zo tragisch was.

De social justice warrior stapt in het vliegtuig om luidkeels, cru en verwijtend te protesteren tegen global warming,  ze gaan rustig los op een feestje waar niemand ze herkent en laten het achter als een bende om doodleuk wanneer ze hun kater uitgeslapen hebben luid en zichtbaar te gaan protesteren voor het milieu.  De ironie van groepen als antifa (anti fascisten) die iedereen met een afwijkende mening met geweld het zwijgen opleggen kan niemand met open ogen ontgaan.

De definitie van narcistisch misbruik is de non acceptatie van een “nee”,  cultureel gezien door de opkomst van de sjw, twitter-warriors en celebrities die hun visie opdringen aan een ander is dit de manifestatie van narcisme in onze cultuur.  Je zal ons aanspreken met onze voornaamwoorden,  je zal geen maga pet dragen,  en je maakt geen grapjes die we niet leuk vinden,  doe dat wel en ondervind de gevolgen!

Aanvullend : Is de narcistische persoonlijkheidsstoornis erfelijk?

Aanvullend :  Het ontstaan van de narcistische persoonlijkheidsstoornis

Vond U dit artikel nuttig? Help ons door ons een positieve waardering te geven.
[Total: 0 Average: 0]
Vond je dit artikel nuttig? Delen is makkelijk met deze social share buttons.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *