de codependent

Een omschrijving van de codependent

Hoewel ik me tijdens de verkennende gesprekken bewust ver heb gehouden van het geven van “advies” is het eerste wat me in vrijwel alle gevallen is opgevallen,  hoe opgelucht men is wanneer men zijn  verhaal kwijt kan aan iemand die alleen luistert.  Ik ben dan ook van mening dat in Nederland te weinig aandacht wordt besteed aan dit soort gevallen,  met name omdat vrijwel iedereen die ik sprak aangaf gezocht te hebben naar professionele hulp maar deze niet kon vinden of op een of andere manier toch voelt niet serieus te worden genomen.

Omdat vrijwel iedereen die ik sprak enorme schaamte kende om de manier waarop ze zijn beetgenomen en de manier waarop ze er mee om gingen blijkt het voor bijna iedereen onmogelijk om deze ervaringen open en eerlijk te bespreken met bekenden.  Daarnaast wordt tijdens een relatie met een narcist systematisch het vangnet van het “slachtoffer” afgebroken waardoor deze bij de “discard” fase nergens terecht kan,  hierover later meer.

Deze vorm van schaamte en onbegrip; zo hard om de tuin te zijn geleid, dragen er in grote mate aan bij dat de narcist op internet vaak wordt omschreven als een extreem intelligent en capabel persoon terwijl dit in de meeste gevallen bij doorvragen niet lijkt te passen bij de persoon die ze omschrijven.  Indien de narcist een succesvol individu is,  wat in de meeste gevallen naar conventionele maatstaven niet het geval is, blijken ze het succes vaak via anderen te hebben bereikt.  De narcist heeft er over het algemeen een handje naar zichzelf in de problemen te werken en vertrouwt dan op anderen om hem te hulp te schieten.  Het lijkt voor de codependent erg moeilijk te verkroppen zo enorm beet te zijn genomen door iemand die helemaal niet zo bijzonder intelligent is.

Aanvullend : Waarom de narcist net op zoek gaat naar codependents met een hoog iq

Mensen met PTSS door narcistisch misbruik blijven haast allemaal met enkele vragen zitten.  De eerste die vaak voorkomt is de vraag of “het slachtoffer” zelf geen narcist is.  De tweede is een knagend gevoel van onvrede met het feit nooit de volledige waarheid over hun hele relatie met de narcist te weten.  Ten slotte is het voor velen moeilijk om te gaan met het verlaten/verlies van de narcist vanwege de trauma bonding die er mee gepaard gaat.

Aanvullend : Overeenkomsten tussen narcist en codependent

De codependent is zelf ook niet helemaal open in het erkennen van zijn/haar eigen problematische aspecten in het gedrag.  Zowel de codependent als de narcist zetten zichzelf in hun eigen ogen boven de ander.  De narcist ziet een dom slachtoffer en de codependent ziet een weerloos iemand die ze wel even op zullen lappen.  Naar mijn mening zijn zowel het manipulatieve van de narcist als het onmisbaar zijn van de codependent bewust of onbewust middelen van controle over de ander en zijn bindings- en verlatingsangst vaak motivatoren van dergelijk gedrag.

De codependent zal de narcist steevast omschrijven als een egoïst en het persoonlijkheidstype van de codependent als altruïstisch.  Dit is niet helemaal waar,  de codependent handelt ook uit eigenbelang.  Deze vind door middel van het ogenschijnlijk onbaatzuchtige gedrag tegenover een persoon met slachtoffer status voldoening,  status en erkenning van de mensen om zich heen. 
Althans zo nemen ze dat waar.  Het is dus niet alleen de parasitaire verhouding die men er later in ziet maar ook een symbiotische waarbij de codependent iemand nodig heeft om zich om te bekommeren en de narcist iemand nodig heeft die hem de nodige narcistische supply geeft. 

Onder de codependent valt een hoge concentratie van de volgende kenmerken op te merken;

 • Ze hechten grote waarde aan eerlijkheid

  Over het algemeen vind de codependent eerlijkheid enorm belangrijk en deze is van nature dan ook enigszins naïef.  Ze willen de leugen vaak ook zwart op wit zien terwijl ze gevoelsmatig al lang weten hoe de vork in grote lijnen in de steel zit.   Ze hebben er vaak enorme moeite mee ten onrechte van liegen beschuldigd te worden en dit des te meer wanneer een vergissing wordt gepresenteerd als leugen door de narcist.

 • Ze hebben een inherent onvermogen grenzen aan te geven

  Hoe heviger en langduriger de eerste (love bombing) fase van de relatie is,  zo veel moeilijker zal het voor de codependent zijn grenzen te stellen in de latere stadia van de relatie.  Men heeft emotioneel,  financieel en qua tijd zoveel geïnvesteerd in de relatie dat men er maar met grote moeite afstand van kan doen. 

  Dit is ook een van de redenen waardoor twijfels over de intenties van de ander snel worden weggewuifd bij het kleinste beetje positieve aandacht dat men opvangt bij de narcist.  De codependent zal zich waarschijnlijk goed kunnen vinden in de uitspraak “Mijn hoofd wist het allemaal al lang maar mijn hart kon er niet aan.”

 • Ze zijn medelevend

  Van nature zijn mensen met het codependent persoonlijkheidstype erg medelevend en projecteren dit ook op anderen,  ja ook op de narcist.  Men probeert verklaringen te zoeken voor het soms wrede gedrag van de ander en wijst deze toe aan onwetendheid,  ondoordachtzaamheid,  verleden en niet in minste mate aan hun eigen tekortkomingen richting de narcist.  Het lijkt voor de codependent onmogelijk dat de narcist zijn geliefde opzettelijk en ongeprovoceerd zo veel pijn kan doen en het kleinste teken van affectie zal enorm worden uitvergroot.

De narcist zal door de codependent met name in het begin van de relatie worden gezien als een bijzonder kwetsbaar individu waardoor men zich er niet of erg moeilijk toe kan zetten deze ter verantwoording te roepen wanneer deze over de schreef gaat.

 • Ze zijn betrouwbaar

  De codependent is betrouwbaar tot het extreme,  hij zal de ander steunen in zowat ALLES wat deze doet ook al staat deze daar zelf niet achter.  Als je één iemand kan bellen wanneer je met pech aan de andere kant van het land staat is het wel de codependent.   Deze zal steevast per direct in de auto stappen om je op te halen,…  TENZIJ deze in een relatie zit met een narcist die hem daarvan weerhoud!

De codependent is zich niet bewust van zijn eigen capaciteit tot woede, geweld, egoïsme, manipulatief gedrag etc. en heeft deze dan ook onderdrukt.  De codependent heeft een drang aardig gevonden te willen worden en laat zich daarbij regelmatig aan de kant zetten.  Ze zien zichzelf en laten zichzelf ook graag zien als absoluut onzelfzuchtig en morele mensen.  Wat tot op een bepaalde hoogte ook klopt. 

Deze mensen onderdrukken aspecten die ze liever niet aan een ander laten zien of zelf onder ogen zien waardoor men met name van zijn eigen capaciteit tot diep kwetsend gedrag zodanig schrikt dat ze één van de grotere bijdragers zijn aan het post traumatische stress syndroom waar vele aan leiden.  Net als soldaten die PTSS ontwikkelen niet door geweld om zich heen, maar door de realisatie van hun eigen capaciteit tot daden waar ze zichzelf nooit toe in staat hadden geacht.

De spil bij het ontwikkelen van PTSS bij codependent lijkt het overlopen van de emmer bij de laatste transitiefase in de laatste cyclus van de narcistische cirkel van misbruik (meer over deze cyclus later).  De narcist krijgt alle gal en al het weggestopte leed in één vloedgolf over zich heen met een venijn waar de codependent zelf zo van schrikt dat deze ineens bewust wordt van de aspecten die zo lang onderdrukt waren.

De relatie is definitief voorbij,  de trauma-bond is nog steeds aanwezig en daar bovenop is de realisatie gekomen nooit te zijn geweest wat de codependent dacht te zijn geweest.  Hier zijn twee mogelijke uitkomsten,  men kan aan de slag met schaduwwerk en assertiviteitstrainingen om deze aspecten niet langer te onderdrukken maar te integreren en zodoende zowel de narcist als zichzelf te zien voor wat ze werkelijk zijn. 

Of men kan met cognitieve dissonantie verder gaan,  de aspecten blijven onderdrukken en zichzelf blijven zien als absoluut altruïstisch met als grote risico exact dezelfde situatie in te duiken bij de volgende relatie.

Aanvullend : Schaduwwerk of herintegratie van de zelf

Vond U dit artikel nuttig? Help ons door ons een positieve waardering te geven.
[Total: 1 Average: 5]
Vond je dit artikel nuttig? Delen is makkelijk met deze social share buttons.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *