Coach

Coach Vs councelor

Om een goede uiteenzetting te geven tussen councelor en coach is het verstandig om eerst even kort de definities van beiden zo goed mogelijk weer te geven;

Coach

Een ‘life coach’ is een persoon die is toegelegd om te helpen inzien waar je nu staat, wat je doelen zijn en de middelen zoekt om deze doelen te bereiken.

Een coach vertelt je niet wat je moet doen, ze zijn een klankbord voor jou om zelf te achterhalen wat het is dat je graag zou willen doen.

Counselor

Een ‘counsellor’ is iemand die een veilige en steunvolle omgeving schept zodat je kunt verkennen wie je bent, waar je staat en wat je wil in het leven. Ze helpen je problemen herkennen en ze op te lossen.

De overeenkomsten tussen een coach en counselor;

 1. Beiden helpen je je levensstandaard te verbeteren waardoor je je beter in je vel voelt.
 2. Beiden scheppen een omgeving van rust, vertrouwen, veiligheid en zonder oordeel.
 3. Beiden helpen ze je inzien waar de struikelblokken liggen die je tegenhouden.
 4. De focus van beiden ligt bij het luisteren en vragen stellen, advies is slechts minimaal.
 5. Beiden maken je weerbaarder.
 6. Beiden zullen je zelf op zoek laten gaan naar de antwoorden op je vragen.
 7. Beiden kunnen je helpen je doel duidelijk te maken en daarheen te werken.
 8. Beiden kunnen je helpen je thuis-, sociaal-, liefdesleven en carriére te verbeteren
 9. Beiden helpen je dogmatische gedachten onder de loep te nemen en zodoende perspectief te verleggen.
 10. Beiden helpen je je potentieel te bereiken.

De verschillen tussen coach en counselor

Naast striktere regulering voor counselors vergeleken met coaches zijn de volgende verschillen van toepassing;

Coach

 1. Actie georiënteerd.
 2. Focus op gedachten.
 3. Het stellen van en bereiken van levensdoelen.
 4. Daagt uit.
 5. Richt zich op heden en toekomst.
 6. Focust op het bereiken van potentieel.
 7. Richt zich op vooruitgang.
 8. Wijzen stagnatie in vooruitgang voornamelijk toe aan dogmatische gedachten.

Counselor

 1. Verwerking georiënteerd.
 2. Focus op gevoel.
 3. Het herkennen van en oplossen van problemen.
 4. Stelt zich begripvol en empathisch op.
 5. Kan zich naast heden en toekomst ook op verleden richten.
 6. Schept vrede met jezelf en je leven.
 7. Is ook getraind in persoonlijke ontwikkeling, seksualiteit, familiedynamiek en psychische gezondheidsproblematiek.
 8. Kunnen stagnatie ook toewijzen aan ADHD, depressie of andere psychologische problemen.

Criteria voor een goede coach of counselor

Het is uiteraard van belang dat zowel coach als counselor kennis heeft en op blijft doen van verschillende psychologische stromingen en interventiemodellen en deze ook toe kan passen.  Daarbij is het van belang dat de counselor ethisch te werk gaat. 

De British association for counseling and psychotherapy (BACP) definieert counseling als volgt; “Counseling en psychotherapie zijn overkoepelende termen die een reeks gesprekstherapieën omschrijven. Ze worden uitgevoerd door getrainde beoefenaars die werken met mensen op korte of lange termijn om ze te helpen effectieve verandering teweeg te brengen en / of hun welzijn verbeteren” 

Uit onderzoek blijkt dat de uitkomst van een behandeling minder afhankelijk is van een specifieke vorm van therapie dan de kwaliteiten van de behandelaar om enthousiast en zelfzeker te zijn en gelooft in het potentieel van de cliënt om positieve resultaten te boeken.  Een coach of counselor kan mensen niet veranderen maar hij kan wel aanmoedigen om diverse aspecten te veranderen.

Voor het beste resultaat is het belangrijk dat er een gezonde vertrouwensrelatie is tussen coach en cliënt.  Daarbij zijn enkele vaardigheden belangrijk ;

 • Luisteren
 • Observeren
 • Inlevingsvermogen (oprecht trachten de patiënt te begrijpen)
 • Herhalen en vragen (Carl Rogers en Socrates’ vroedvrouwmethode)
 • Oprechtheid
 • Erkenning dat ervaringen voor deze persoon echt zijn
 • Niet oordelen
 • Concreetheid (on topic blijven)
 • Open vragen stellen
 • Het blijkt veiliger niet teveel persoonlijke ervaringen te delen tenzij de situatie daar expliciet om vraagt
 • Eigen interpretaties niet teveel gebruiken,  dit kan sturend zijn, provocerend of zelfs beschuldigend over komen
 • Informatie geven en drempels voor verandering wegnemen

Wat coaches wel doen;

 • Het aanbieden van een veilige en vertrouwelijke ruimte om het verkennen van emotioneel gebaseerde problemen te vergemakkelijken.
 • De cliënt helpen zichzelf en anderen beter te begrijpen wat kan leiden tot een verbeterd vermogen betrekking te hebben tot anderen.
 • Het helpen je je levensstandaard te verbeteren waardoor je je beter in je vel voelt.
 • Het helpen inzien waar de struikelblokken liggen die je tegenhouden.
  De focus van beiden ligt bij het luisteren en vragen stellen, advies is slechts minimaal.
 • Het helpen je doel duidelijk te maken en daarheen te werken.
 • Het helpen je thuis-, sociaal-, liefdesleven en carriére te verbeteren.
 • Het helpen je dogmatische gedachten onder de loep te nemen en zodoende perspectief te verleggen.
 • Het helpen je je potentieel te bereiken.

Aanvullend zullen vaardige therapeuten;

 • Er zo goed mogelijk voor zorgen dat er geen onderbrekingen zijn tijdens sessies.
 • Betrouwbaar zijn omtrent afspraken.
 • Vertrouwelijk blijven,  binnen de grenzen aangegeven in het kader van de wet.
 • Voor zichzelf zorgen door een eigen veilige plek te hebben om issues te bespreken (supervisie)
 • Regels van de relatie tussen hem/haarzelf en de cliënt opstellen, onderhouden en op tijd en duidelijk aangeven.

Wat ze niet doen;

 • Geneesmiddelen voorschrijven.
 • Hulp aanbieden bij praktische problemen b.v. financiële problemen.
 • Tenzij ze in een gespecialiseerd terrein werken zijn ze waarschijnlijk niet in staat specifieke informatie te verschaffen over gezondheids- gerelateerde problemen.
 • Buiten de geplande sessies afspreken.
 • In detail spreken over eigen persoonlijke problemen.
 • Het maken van een diagnose omtrent psychologische gezondheidsproblematiek.


Zowel coach als counselor geeft over het algemeen geen raad, maar probeert door luisteren en vragen stellen de problematiek van de cliënt zo goed mogelijk te begrijpen.

Aanvullend : Nieuwestap.nl scheidingscoaches

Vond U dit artikel nuttig? Help ons door ons een positieve waardering te geven.
[Total: 1 Average: 5]
Vond je dit artikel nuttig? Delen is makkelijk met deze social share buttons.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *