Pedagogie

Met pedagogie wordt de praktijk van het opvoeden aangeduid.  De achterliggende wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot aan zijn volwassenheid wordt aangeduid met pedagogie(k).  Dit woord is afgeleid van het griekse woord paidagoogia, wat letterlijk vertaalt naar kinderleiding.  Deze wetenschap houdt zich met name bezig met opvoeding, ontwikkelingsfasen en de relatie tussen kind en omgeving.

In deze branche wordt zowel “gezonde” ontwikkeling als problematiek naast elkaar gezet.  Door het onderzoeken van “gezonde” ontwikkeling kunnen “abnormale” ontwikkeling en opvoeding duidelijker in kaart worden gebracht.

Psychosociale ontwikkeling

Sociale ontwikkeling van het kind – Psychosociale ontwikkeling

Voor dit blog hebben we de aspecten van de sociale ontwikkeling onderverdeeld in 2 subcategorieën; Morele ontwikkeling en Psychosociale ontwikkeling. Deze blogs zullen elkaar dan ook opvolgen en naar elkaar refereren. Onder Psychosociale ontwikkeling verstaan we het proces dat er toe leid dat het kind leert hoe het op een correcte omgaat met andere individuen …

Sociale ontwikkeling van het kind – Psychosociale ontwikkeling Lees verder »

Morele ontwikkeling

Sociale ontwikkeling van het kind – Morele ontwikkeling

Voor dit blog hebben we de aspecten van de sociale ontwikkeling onderverdeeld in 2 subcategorieën; Morele ontwikkeling en Psychosociale ontwikkeling. Deze blogs zullen elkaar dan ook opvolgen en naar elkaar refereren. Onder morele ontwikkeling verstaan we de stappen die er toe leiden dat het kind kan functioneren in de maatschappij. Sociaal gedrag op jonge leeftijd …

Sociale ontwikkeling van het kind – Morele ontwikkeling Lees verder »

Taal ontwikkeling

Gezonde ontwikkeling van taal bij het kind

Algemeen wordt aangenomen dat de ontwikkeling van taal bij elk kind stapsgewijs gebeurt. Deze stappen worden ook wel met mijlpalen aangeduid. Deze mijlpalen zijn universeel aanwezig bij kinderen in verschillende culturen waardoor in de wetenschappelijke gemeenschap wordt aangenomen dat onder mensen een inherent taalsysteem aanwezig is die kinderen in staat stelt de taal te kunnen …

Gezonde ontwikkeling van taal bij het kind Lees verder »

Ontwikkeling van het kind

Psychologische ontwikkeling van het kind

De psychologische ontwikkeling van het kind gaat meestal in vrij algemene stappen. Wanneer het kind in grote lijnen binnen dit toch behoorlijk ingekaderd patroon ontwikkelt noemen we dit dan ook binnen de ontwikkelingspsychologie “gezonde ontwikkeling”. Net door het in kaart brengen van deze gezonde ontwikkeling krijgt men steeds meer inzicht in stoornissen en achterstanden van …

Psychologische ontwikkeling van het kind Lees verder »