Praktische psychologie

De naam zegt het al,  praktische psychologie is psychologische kennis die je toe kan passen in het dagelijks leven.  Hier vind je onderwerpen variërende van bewustzijnsvormen en cognitie tot gedrag en het ontstaan daarvan.

Psychologie is samengesteld uit de griekse woorden ψυχή (psychè) ziel of geest en λόγος (logos) woord of kennis. Letterlijk vertaalt gaat het dus om de wetenschap die zich bezig houd met de kennis over de geest.

Liefde

Liefde

Wat is liefde, hoe werkt het, wat draagt er bij toe en wat doet het afnemen? De psychologie heeft dit onderwerp nader onderzocht en verklaart het nader met theorieën. Vormen van liefde Kameraadschappelijke liefde – Deze wordt sterker na verloop van tijd Gepassioneerde liefde – Naarmate de seksuele interesse afneemt kan ook deze vorm van …

Liefde Lees verder »

Altruïsme

Altruïsme

Definitie Afgeleid van het Latijnse woord ‘alter’ (ander).  Het woord werd voor het eerst gebruikt door filosoof Auguste Comte (1798-1857) in 1851. Altruïsme kan worden gezien als een losse handeling, gewoonte of ethisch doctrine, NIET ALS EEN PERSOONLIJKHEIDSTYPERING. Een altruïstische handeling is er een waarbij de beoefenaar de ander voor zichzelf stelt.  Altruïsme betekend onbaatzuchtigheid, …

Altruïsme Lees verder »

Attributie

Attributie

Attributie is het zoeken van een oorzaak voor hetgeen we observeren in het gedrag van onszelf en de anderen. Dit kan worden onderverdeeld in 2 vormen; Intern – Gedrag toeschrijven aan een interne oorzaak.  Karakter of wil van de persoon. Extern – Gedrag toeschrijven aan externe oorzaak.  Situatie, omgeving, … Attributieproces Het attributieproces verloopt steeds …

Attributie Lees verder »

Aantrekkingskracht

Aantrekkingskracht

Aantrekkingskracht, wat is het en hoe werkt het eigenlijk? In dit beknopt blog de meest voorkomende theorieën en raakvlakken die er toe bijdragen in aantrekkingskracht tussen 2 individuen. Nabijheid (proximity) Fysieke nabijheid maakt het onderhouden van vriendschappelijke contacten alleszins makkelijker. Nabijheid geeft een versterking aan de allereerste reactie.  Is deze positief leidt dat waarschijnlijk tot …

Aantrekkingskracht Lees verder »

Psychosociale ontwikkeling

Sociale ontwikkeling van het kind – Psychosociale ontwikkeling

Voor dit blog hebben we de aspecten van de sociale ontwikkeling onderverdeeld in 2 subcategorieën; Morele ontwikkeling en Psychosociale ontwikkeling. Deze blogs zullen elkaar dan ook opvolgen en naar elkaar refereren. Onder Psychosociale ontwikkeling verstaan we het proces dat er toe leid dat het kind leert hoe het op een correcte omgaat met andere individuen …

Sociale ontwikkeling van het kind – Psychosociale ontwikkeling Lees verder »

Morele ontwikkeling

Sociale ontwikkeling van het kind – Morele ontwikkeling

Voor dit blog hebben we de aspecten van de sociale ontwikkeling onderverdeeld in 2 subcategorieën; Morele ontwikkeling en Psychosociale ontwikkeling. Deze blogs zullen elkaar dan ook opvolgen en naar elkaar refereren. Onder morele ontwikkeling verstaan we de stappen die er toe leiden dat het kind kan functioneren in de maatschappij. Sociaal gedrag op jonge leeftijd …

Sociale ontwikkeling van het kind – Morele ontwikkeling Lees verder »

Communicatie

Communicatie

Definitie Communicatie stamt van het latijnse woord communicare wat vertaalt naar “iets gemeenschappelijk maken”. Communiceren is in de kern dus ook delen, delen van gedachten, informatie en afspraken. Het procesmodel van de communicatie In onderstaande communicatiemodel gaat een boodschap van A naar B en een reactie van B naar A. Dit verloopt via meerdere kanalen …

Communicatie Lees verder »

Taal ontwikkeling

Gezonde ontwikkeling van taal bij het kind

Algemeen wordt aangenomen dat de ontwikkeling van taal bij elk kind stapsgewijs gebeurt. Deze stappen worden ook wel met mijlpalen aangeduid. Deze mijlpalen zijn universeel aanwezig bij kinderen in verschillende culturen waardoor in de wetenschappelijke gemeenschap wordt aangenomen dat onder mensen een inherent taalsysteem aanwezig is die kinderen in staat stelt de taal te kunnen …

Gezonde ontwikkeling van taal bij het kind Lees verder »

Hypnose quote

Hypnose, wat is het en hoe werkt het?

Definitie Hypnose stamt uit het Grieks ὑπνος hupnos, slaap. Het is een kunstmatig opgewekte uiterst vatbare staat voor suggestie, trance. Moderne geschiedenis van Hypnose Hoewel Franz Mesmer (1734 – 1815) in de 18e eeuw hypnose introduceerde in de wetenschappelijke wereld gaat het gebruik van hypnose veel verder terug en werd het ingezet door tovenaars, de priesterklassen en genezers. De …

Hypnose, wat is het en hoe werkt het? Lees verder »