Narcistische persoonlijkheids-stoornis

De narcistische persoonlijkheidsstoornis wordt door de klinische psychologie ingedeeld in de zogenaamde cluster B stoornissen. In deze categorie vind je ook de borderline en antisociale persoonlijkheidsstoornissen.

Volgens DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) moeten aan 5 of meer van de volgende criteria worden voldaan om de diagnose narcistische persoonlijkheidsstoornis te stellen;

  1. Grootheidsgevoel over eigen belangrijkheid
  2. Fantasieën over onbeperkt succes, macht, briljantheid, schoonheid of ideale liefde
  3. Geloof dat hij/zij bijzonder en uniek is en alleen zou moeten omgaan met en begrepen kan worden door andere bijzondere mensen of instituten van hoge status
  4. Eist overmatige bewondering
  5. Onredelijke verwachtingen van een voorkeursbehandeling of een automatisch voldoen aan zijn/haar verwachtingen
  6. Exploiterend
  7. Gebrek aan empathie
  8. Vaak afgunstig op anderen of gelooft dat anderen afgunstig zijn op hem/haar
  9. Arrogant, hooghartig
Richard Grannon - Narcisme en codependency

Richard Grannon over Narcistisch misbruik en codependence.

Omdat ik zelf in mijn jeugd niet voldoende weerwoord kon geven heb ik aangeleerd om maar mee te gaan in andermans gedachtegang.  Dit is een proces dat op onbewust niveau plaats vind.  Je bent het snel eens met anderen om aardig gevonden te worden terwijl je het totaal oneens zou zijn wanneer iemand hetzelfde standpunt …

Richard Grannon over Narcistisch misbruik en codependence. Lees verder »

Love bombing

Love bombing, triangulatie en discard fase verklaart

De algemene stelling omtrent love bombing (het overstelpen van liefde en het plaatsen op een voetstuk van de codependent door de narcist), triangulatie (vergelijken met anderen, doorgaans niet in positieve zin voor de codependent) en de uiteindelijke discard is dat dit semi-bewuste technieken zijn die worden toegepast in een strategie (de narcistische misbruikcirkel) om “het …

Love bombing, triangulatie en discard fase verklaart Lees verder »

Vaak gestelde vragen over narcistisch misbruik

Ik herken mezelf in de omschrijving van zowel de narcist als de codependent hoe kan dat? Indien je jezelf herkent in beiden ben je waarschijnlijk niet een narcist.  Had je deze eigenschappen ook voor je relatie?  Zo nee heb je waarschijnlijk heel wat nare trekjes van je partner overgenomen.  Realiseer je dat dit afweermechanismen zijn …

Vaak gestelde vragen over narcistisch misbruik Lees verder »

gezonde relaties

Het aan gaan van gezonde relaties na narcistisch misbruik

Het is niet meer dan normaal dat de codependent na het verlaten van een relatie met een narcist even geen zin heeft in het aangaan van nieuwe relaties.  Hij heeft vertrouwens issues,  een gebrek aan zelfliefde,  een overactief superego (morele conflicten),  een vaak nog lang aanwezige trauma bond met de narcist,  etc.  Het aangaan van …

Het aan gaan van gezonde relaties na narcistisch misbruik Lees verder »

Zelfsabotage

Zelfsabotage door de codependent

Het klassieke beeld van  zelfsabotage door de codependent rust in een misplaatste set regels in het superego (interne morele code),  opgewekt door de stijl van opvoeden.  “Het voelen niet te verdienen van het succes waar men weet hard voor te hebben gewerkt.” Ik heb een alternatieve of aanvullende theorie dat het deels of geheel kan …

Zelfsabotage door de codependent Lees verder »

Schaduwwerk

Schaduwwerk of herintegratie van de zelf

Naast EMDR kan schaduwwerk een uitstekende oplossing bieden om codependency af te leren. Codependency is aangeleerd gedrag of beter gezegd afgeleerd zelf. Er word ons gedurende de jeugd gewezen op “minder mooie” aspecten van onze zelf. De codependent probeert afstand te doen van deze aspecten in plaats van te leren deze op een correcte manier …

Schaduwwerk of herintegratie van de zelf Lees verder »

Narcist vermijden

Hoe vermijd je narcisten in de toekomst?

De narcist zal tijdens een relatie alles in het werk zetten om de zelfontplooiing van de codependent te stagneren.  Haast zonder uitzondering meldden ondervraagden geen vreugde meer te hebben in hobby’s en bezigheden die ze voor de relatie met zo een passie bezig hielden.  Deze voelen leeg en nutteloos. Toch is het belangrijk jezelf bezig …

Hoe vermijd je narcisten in de toekomst? Lees verder »

Grey rock : noodgedwongen omgang met een narcist

Niet iedereen kan de narcist die hem of haar trauma heeft bezorgd compleet vermijden,  wanneer het gaat om een familielid, werkgever, collega, partner met gedeelde voogd is contact soms noodzakelijk.  In deze gevallen word de grey rock techniek aangeraden;  contact en de diepgang daarvan minimaliseren.  Kortom,  zakelijk, direct en zonder omwegen bespreken wat besproken moet worden …

Grey rock : noodgedwongen omgang met een narcist Lees verder »

Waarom de narcist net op zoek gaat naar codependents met een hoog iq

Waarom de narcist net op zoek gaat naar codependents met een hoog iq

Zo veel mensen die naast empathie en een drang naar bevestiging ook behept zijn met een hoog IQ zullen zich afvragen,  hoe heeft de narcist me zo snel en zo lang om de tuin kunnen leiden.  Deze vraag kan eigenlijk heel kort beantwoord worden maar het lijkt me verstandig deze van de grond af op …

Waarom de narcist net op zoek gaat naar codependents met een hoog iq Lees verder »

Aspecten die een narcist aantrekken en afstoten en hoe vermijd je narcisten

Aspecten die een narcist aantrekken en afstoten

De narcist wordt van nature aangetrokken tot een bepaald type mensen dat hij kan controleren.  Hieronder enkele aspecten die een narcist aantrekken en afstoten. Om maar even het gros van de mensen in zelfhulpgroepen tegen te spreken,  de narcist zoekt niet naar de sterke, vrolijke, aantrekkelijke, rijke partner.  De codependent kan al deze eigenschappen in …

Aspecten die een narcist aantrekken en afstoten Lees verder »